מדיניות משלוחים

משלוחים

כל המחירים באתר מופיעים בעמודי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי טיפול ומשלוח (אלו יצוינו במפורש בעת ביצוע ההזמנה, בהתאם לאזור המשלוח הרלבנטי). אם תעדכן את הכתובת למשלוח לאחר אישור העיסקה, אנו רשאים להחליט על פי שיקול דעתנו לשנות את דמי המשלוח בהתאם לכתובת המעודכנת או לבטל לגמרי את המשלוח עקב שינוי הכתובת.

נוסף למחיר המוצרים שהזמנת, עליך לשלם למנהלת האתר דמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה לצד המוצרים שבחרת לרכוש. התעריפים המלאים של דמי המשלוח מחושבים באתר, בהתאם לאזורי המשלוח.

לחילופין, תהיה מנהלת האתר זכאית לקבוע מקומות לאיסוף עצמי, ובתהליך ההזמנה תוכל לבחור באפשרות זו. לבוחרים באיסוף עצמי תישלח הודעה על מועד האיסוף, והמשלוח ימתין לאיסוף במשך 24 שעות ממועד האיסוף.

אזורי המשלוח

האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בארץ בהתאם למפת אזורי המשלוח המפורסמת באתר. אנו רשאים, אך לא חייבים, לספק את השירות גם מחוץ לאזורי המשלוח, בתיאום טלפוני מראש. אי לכך, גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר לא נהיה חייבים לספקה. אנו רשאים לעדכן את אזורי המשלוח מעת לעת, וביצוע אספקה בעבר ליעד מסוים לא תהווה התחייבות לאספקה לאותו יעד בעתיד.

מועדי אספקה

ככלל, אלא אם נאמר אחרת בדף המוצר, זמני האספקה של המוצרים הינם עד 7 ימי עסקים, למעט אספקה לאזורים שאינם כלולים באזורי המשלוח, שאז יחול הנאמר לעיל. לעניין זה: "ימי עסקים" – לא כולל שישי ושבת, חגים ומועדי ישראל (לרבות חול המועד) וימי שבתון מוכרזים.

המוצרים יסופקו באמצעות חברת משלוחים מטעם מנהלת האתר, ובתאום מראש עם הנמען. במקרה שאין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת שנקבעה למשלוח, מכל סיבה שהיא, ובין היתר, מהסיבה שדרוש שינוע מיוחד בקירור, אנו נודיע לך על כך ונפעל למציאת פתרון חילופי המקובל על שני הצדדים או לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעת מנהלת האתר.

מנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות בלתי צפויות, עיכובים, שביתות, חוסר בכוח אדם, שיבושי תנועה מקומיים או שיבושים בשרשרת האספקה בישראל ובעולם, תקלות באינטרנט, במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני או מסיבות של כוח עליון, לרבות מגיפה וכיו"ב.