מדיניות פרטיות

מנהלת האתר מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. התנאים שלהלן מפרטים, בין השאר, את האופן שבו מנהלת האתר משתמשת במידע הנמסר לה על ידי משתמשי האתר או שנאסף על ידה בעת כל שימוש באתר.

השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו (ובכלל זה הזמנת מוצרים באמצעותו) מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

דיווח על פגיעה בפרטיותך

במקרה שהינך סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה למנהלת האתר בכתובת הדוא"ל: tufina.d@gmail.com או באמצעות הלשונית "צור קשר" באתר. אנו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

מסירת פרטים לאתר

לתשומת לבך: אינך חייב על-פי חוק למסור לאתר פרטים אישיים או מזהים. הדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. השימוש במידע ובפרטים שתמסור יהיה כמפורט בתנאי מדיניות זו.

השימוש באתר וצפייה בתכניו אינם מחייבים רישום או מסירת מידע אישי. עם זאת, לצורך ביצוע רכישה באתר ואספקה ומשלוח של המוצרים, יש להירשם לאתר ולמסור פרטים מזהים.

בעת ביצוע הזמנת מוצרים באתר תתבקש למסור לנו פרטים מזהים, כגון: שם מלא, כתובת מגורים או כתובת אחרת לאספקת המשלוח, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, פרטי אמצעי תשלום וכל פרט נוסף שאנו עשויים לדרוש לצורך השלמת הליך ההזמנה, למשל, מידע בנוגע לפעולה אותה יתבקש השליח לבצע במקרה שהנמען אינו בבית. אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להזמין את המוצרים הזמינים באתר ולא לאפשר את השלמת הביצוע של הזמנתך.

לשונית "צור קשר" – במקרה שתרצה לפנות למנהלת האתר באמצעות הטפסים המקוונים שמנהלת האתר מעמידה לרשות משתמשי האתר, תידרש למסור לנו את הפרטים המתבקשים בשדות המידע של הטפסים הללו ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך. מנהלת האתר עשויה לאסוף מידע אישי נוסף בעת שתיצור עמה קשר ובמסגרת כל התכתבות שתנהל מולה, למשל, בעת שתגיש בקשות או פניות כלשהן למנהלת האתר.

מידע שאתה משתף מתוך האתר – האתר מעמיד לרשותך כלים לשיתוף וקישור תכנים באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים. השימוש ברשתות חברתיות כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהלי הפרטיות של אותן רשתות חברתיות. מדיניות זו של האתר אינה חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלה.

כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, לרבות פרטיו של האדם או הגוף אליו יישלחו המוצרים שהזמנת, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו למנהלת האתר, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת השימוש באתר, גם אם אינך משתמש רשום באתר, מנהלת האתר תאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות דפים בהם צפית ומשך הצפייה בהם, שאילתות חיפוש שביצעת, מידע או תכנים שקראת, מיקום המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP) שבאמצעותם ניגשת לאתר, מידע אודות מכשיר הקצה שברשותך, ועוד.

מנהלת האתר עשויה להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אישי, אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי בקשר עם השימוש באתר. אם אינך משתמש רשום באתר, מידע זה לא יזהה אותך באופן אישי.

שים לב כי בעת שימושך באתר, צדדים שלישיים עשויים לאסוף מידע מזהה או סטטיסטי אודותיך, בקשר להרגלי הגלישה שלך, אתרים בהם ביקרת וכדומה. להרחבה בנושא זה ראה בפרק ה'עוגיות' להלן.

למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר במועד הרישום לאתר או הנובעים מפעילותו באתר, ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך השימוש באתר, ייאגרו במאגרי המידע של מנהלת האתר בעת רישומו לאתר והשימוש בו והמשתמש מאשר לאגור מידע כאמור.

מנהלת האתר מתחייבת לא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך אלא אם כן הדבר נדרש על פי כל דין או כדי למנוע שימוש לרעה באתר. מנהלת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים לו לצורך מתן השירות.

לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך קבלת הודעות דואר אלקטרוני או מסרונים בקשר למבצעים, הנחות ופרסומים באתר. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהאתר תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך זה וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בהודעת דואר אלקטרוני.

לידיעתך: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני או מסרונים כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל הפעילויות באתר אשר תהיינה זמינות באתר בכל עת.

מנהלת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

השימוש במידע שמסרת או נאסף אודותיך

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש באתר, יישמרו אצל מנהלת האתר. השימוש באתר ואישורך את מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי הינך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של מנהלת האתר. במידע שבמאגר ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו והמסמכים המחייבים, או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר או להזמין מוצרים באמצעותו;
 • כדי לאפשר לך לבצע הזמנות חוזרות או לצפות בהיסטוריית ההזמנות שלך באתר;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים, התכנים והמוצרים המוצעים באתר, ובכלל זה, ליצור שירותים ומוצרים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם;
 • כדי לשלוח אליך מדי פעם בדוא"ל, באמצעות מסרונים או בכל דרך אחרת, מידע בדבר שירותיה ומוצריה של מנהלת האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמתך לכך בתנאי השימוש והרכישה ותוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;
 • ליצירת הקשר אתך כשמנהלת האתר סבורה שקיים צורך בכך, בין היתר בעקבות פנייתך אלינו באמצעות מנגנוני יצירת הקשר, באתר או מחוצה לו;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדי ג', באופן שלא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.

הודעות

אם הינך מסכים לקבלת דיוור ודברי פרסומת – רישומך כמשתמש באתר מהווה את הסכמתך המפורשת לקבלת דיוור ישיר ממנהלת האתר או מי מטעמה בדבר המוצרים או כל דבר אחר הקשור במזון דל-פחמימות או באורח חיים בריא.

אם אינך מעוניין לקבל דיוור או דברי פרסומת – בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למנהלת האתר על סירוב לקבלת דיוור או דברי פרסומת על ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדיוור שישלח אליך ממנהלת האתר.

מסירת מידע לצד שלישי

מנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;
 • לצורך שליחת המוצרים באמצעות חברת שליחויות;
 • במקרה שתיתן לנו את הסכמתך המפורשת להעברת פרטיך לצדדים שלישיים;
 • במקרה שתפר את הוראות התנאים, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי מנהלת האתר כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • במקרה שיתקבל בידי מנהלת האתר צו שיפוטי או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מנהלת האתר או מי מטעמה;
 • בכל מקרה שמנהלת האתר תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • לצורך מסירה ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים באתר, במנהלת האתר, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי. מנהלת האתר לא תחשוף בפני צדדים שלישיים אלה ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;
 • במקרה שמנהלת האתר תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי, תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של מנהלת האתר, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות זו.

היכן נשמר המידע?

המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

עוגיות (Cookies)

מנהלת האתר רשאית להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

'עוגיות' הן קבצי טקסט קטנים שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי מנהלת האתר והם מאוחסנים על ידי השרת של מנהלת האתר על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר וגם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון, כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד. עם זאת, יובהר כי ה'עוגיות' אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו 'עוגיות' במחשב או שהן תימחקנה. זכור, שנטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. אתה יכול למחוק את ה'עוגיות' במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות לדפים באתר המחייבים רישום, או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.

מנהלת האתר נעזרת בנוסף גם ב'עוגיות' שמקורן בצדדים שלישיים ורשתות חברתיות. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת. בנוסף, קבצי ה'עוגיות' שמקורם בפייסבוק נועדו לאפשר לך להשתמש במנגנון התגובות באתר.

 •   למידע נוסף אודות סוגי העוגיות שגוגל או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים אלו, ראה הרחבה במרכז המידע של גוגל.
 • למידע נוסף אודות השימוש בקבצי 'עוגיות' על-ידי פייסבוק או מי מטעמה, ראה הרחבה במדיניות ה'עוגיות' של פייסבוק.

אם אינך רוצה לקבל 'עוגיות' תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי 'עוגיות' אודותיך:

* למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות Google Analytics, לחץ כאן.

* למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של גוגל, לחץ כאן.

* למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות הפרסומות של פייסבוק, לחץ כאן.

* למידע נוסף אודות שירותי הפרסום של פייסבוק, לחץ כאן

אבטחת מידע

מנהלת האתר מיישמת באתר, בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים מטעמה, מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי מנהלת האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

מנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. מעת שמנהלת האתר תחל לבצע עסקאות באתר האינטרנט באמצעות כרטיסי אשראי, יובהר כי כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר תיעשה באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה או הנובעים מכוח עליון, מנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם ייעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בזדון של מנהלת האתר או מי מטעמה.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

שים לב, כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש למנהלת האתר לשם ניהול עסקיה – לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי מנהלת האתר על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה מנהלת האתר למחוק אכן נמחק על פי הנאמר כאן, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כדי שיורה למנהלת האתר לפעול כאמור.

עודכן לאחרונה: 10.6.2020